Da mihi factum,
   dabo tibi ius.

Geef mij de feiten, dan geef ik u het recht.

Bij Janszen Advocaten worden steeds de belangen van u als cliënt voorop gesteld

Janszen Advocaten is sinds 1987 gevestigd in een monumentaal pand uit de 17e eeuw in het centrum van Haarlem. Sinds de oprichting in 1987 richt het kantoor zich op de algemene rechtspraktijk. Het kantoor heeft hierdoor jarenlange ervaring en expertise opgebouwd om ondernemers, bedrijven, instellingen en particulieren op deskundige wijze juridisch te kunnen bijstaan. Janszen Advocaten onderscheidt zich door haar kwalitatieve, doelgerichte, betrokken, transparante en betaalbare dienstverlening.

Kwalitatief

De ervaren advocaten van Janszen Advocaten hebben ieder uiteenlopende specialisaties en zijn aangesloten bij diverse specialisatieverenigingen, waardoor er sprake is van een algemene praktijk. Daardoor bent u op vrijwel elk rechtsgebied verzekerd van goede en gespecialiseerde juridische dienstverlening. De advocaten zijn verplicht om jaarlijks cursussen te volgen om hun expertise te behouden in de dynamische wet- en regelgeving en rechtspraak. Ons uitgangspunt is dat wij ons zo goed mogelijk kunnen blijven ontwikkelen ten behoeve van de praktijkvoering. Dit betekent dat een vakinhoudelijke opleiding voorop staat en er niet alleen aandacht is voor de verplichte studiepunten. Wij zorgen ervoor dat wij onze punten halen door bijvoorbeeld het volgen van cursussen op onze rechtsgebieden bij door de algemene raad erkende opleidingsinstellingen.

Doelgericht

Wanneer cliënten een advocaat inschakelen willen zij zo snel mogelijk weten waar zij aan toe zijn. Daarbij willen ze weten wat ze van de advocaat kunnen verwachten, welke aanpak wordt gehanteerd en/of welke doeltreffende oplossing er is voor hun vraag of probleem en dit tegen de laagst mogelijke kosten. De advocaten zullen in een zo vroeg mogelijk stadium een inschatting maken van de te verwachten kosten en van de toe te passen strategie. Duidelijke financiële afspraken en een heldere strategie worden schriftelijk vastgelegd, zodat u niet voor verassingen komt te staan.

De advocaten van Janszen Advocaten geloven allen in een no-nonsense benadering, gericht op het vinden van (minnelijke-) en praktische oplossingen en het voorkomen van (verdere) problemen. Daarbij is procederen niet altijd het uitgangspunt. Zodoende voorkomen de advocaten onnodig hoge kosten en leveren zij juridisch maatwerk om voor elke cliënt het best mogelijke resultaat te behalen. Het streven is zoveel mogelijk gericht op een juiste verhouding tussen kosten en baten.

Soms heeft u voldoende aan een juridisch advies en kunt u zelfstandig verder met uw juridisch probleem, conflict of juridisch vraagstuk, bijvoorbeeld als u in een vroeg stadium contact met ons opneemt. Misschien dat ons kantoor u dan later weer van dienst kan zijn.

Betrokken

De advocaten van Janszen Advocaten beseffen zich goed dat het bieden van rechtshulp meer is dan alleen juridische ondersteuning. Bij ons staat dan ook de cliënt en zijn belangen centraal en nemen wij de tijd om naar cliënten te luisteren zonder daarbij de juridische kant van een zaak uit het oog te verliezen. Samenwerking en vertrouwen tussen u en de advocaten van Janszen Advocaten is essentieel en zorgen met een gezamenlijke inzet voor het beste resultaat. Klantvriendelijkheid, goede informatievoorziening en een goede bereikbaarheid van de advocaat wordt daarbij door de advocaten nagestreefd.

Transparante en betaalbare dienstverlening

Het gebeurt vaak dat een rechtszoekende alleen al vanwege mogelijke kosten niet naar een advocaat durft te gaan, terwijl advies of begeleiding, juist in het beginstadium, noodzakelijk kan zijn. Heeft u een juridisch probleem dat u graag eens wil voorleggen aan een advocaat, zonder dat hier direct kosten aan verbonden zijn?

Janszen Advocaten biedt een eerste vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek aan. Tijdens en/of na dat kennismakingsgesprek analyseren de advocaten uw probleem of vraagstuk, adviseren zij over uw eventuele mogelijkheden en/of te volgen strategie en informeren zij u bovendien over de te verwachten kosten, de verschillende tarieven en indien u daarvoor in aanmerking komt, over de gefinancierde rechtsbijstand en/of de rechtsbijstandsverzekering. Duidelijke financiële afspraken worden schriftelijk vastgelegd, zodat u niet voor onverwacht hoge kosten komt te staan.

Janszen Advocaten vinden het belangrijk dat iedereen goede én betaalbare rechtsbijstand kan krijgen. Onze advocaten werken op diverse rechtsgebieden dus ook op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand, ook wel pro deo genoemd, of op basis van een rechtsbijstandsverzekering. Voor meer informatie wordt u verwezen naar de rechtsgebieden. Komt u hiervoor niet in aanmerking, dan werken de advocaten tegen concurrerende tarieven. Janszen Advocaten is een van de doorverwijskantoren van het Juridisch Loket, voorheen Bureau voor Rechtshulp in Haarlem.

Kortom, bij Janszen Advocaten worden steeds de belangen van u als cliënt voorop gesteld.