Advocaten en medewerkers

Mr. V.J.M. Janszen

Advocaat

Mr. V.J.M. Janszen heeft zijn studie Nederlands recht afgerond aan de Universiteit van Amsterdam in 1984. Tijdens zijn studie heeft hij gewerkt bij de voorloper van Sociale Raadslieden, heeft hij Psychologie gestudeerd en heeft hij als docent Nederlands Recht gewerkt. In 1987 heeft hij het kantoor Janszen Advocaten opgericht in Haarlem. In de praktijk heeft hij ervaren dat het recht ingewikkeld of onbegrijpelijk kan zijn voor zijn cliënten. Hij neemt graag de tijd om zijn cliënten goed voor te lichten. Tijdens zijn werkzaamheden houdt hij altijd in acht dat zonder onnodige acties of kosten, met de juiste strategie, samen met de cliënt het beste resultaat bereikt kan worden.

Mr. V.J.M. Janszen is strafrechtspecialist en gespecialiseerd in het bestuursrecht, waaronder begrepen het sociale zekerheidsrecht. Daarnaast is hij werkzaam in de algemene praktijk. Hij heeft inmiddels tientallen jaren advies- en proceservaring op deze rechtsgebieden. Mr. V.J.M. Janszen is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam (VAAA) en de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht.

Mr. V.J.M. Janszen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

Algemene praktijk

  • Burgerlijk recht
  • Strafrecht
  • Bestuursrecht

Sociaal-zekerheidsrecht

  • Werknemersverzekeringen
  • Volksverzekeringen
  • Sociale voorzieningen

Op grond van deze registratie is hij/zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

R.J.M. Janszen-Beemer

Administratief medewerker