Advocaten

Advocaten en medewerkers

Mr. V.J.M. Janszen

Advocaat

Mr. V.J.M. Janszen heeft zijn studie Nederlands recht afgerond aan de Universiteit van Amsterdam in 1984. Tijdens zijn studie heeft hij gewerkt bij de voorloper van Sociale Raadslieden, heeft hij Psychologie gestudeerd en heeft hij als docent Nederlands Recht gewerkt. In 1987 heeft hij het kantoor Janszen Advocaten opgericht in Haarlem. In de praktijk heeft hij ervaren dat het recht ingewikkeld of onbegrijpelijk kan zijn voor zijn cliënten. Hij neemt graag de tijd om zijn cliënten goed voor te lichten. Tijdens zijn werkzaamheden houdt hij altijd in acht dat zonder onnodige acties of kosten, met de juiste strategie, samen met de cliënt het beste resultaat bereikt kan worden.

Mr. V.J.M. Janszen is strafrechtspecialist en gespecialiseerd in het bestuursrecht, waaronder begrepen het sociale zekerheidsrecht. Daarnaast is hij werkzaam in de algemene praktijk. Hij heeft inmiddels tientallen jaren advies- en proceservaring op deze rechtsgebieden. Mr. V.J.M. Janszen is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam (VAAA) en de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht.

Mr. V.J.M. Janszen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

Algemene praktijk

 • Burgerlijk recht
 • Strafrecht
 • Bestuursrecht

Sociaal-zekerheidsrecht

 • Werknemersverzekeringen
 • Volksverzekeringen
 • Sociale voorzieningen

Op grond van deze registratie is hij/zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Mr. N.R. Janszen

Advocaat

Mr. N.R. Janszen heeft haar studie Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Leiden afgerond in 2008. Op 25 februari 2009 is zij beëdigd als advocate en werkt zij sindsdien in de algemene praktijk. Zij is gespecialiseerd in het strafrecht, bestuurs- en sociale zekerheidsrecht.

Tijdens haar studie Rechtsgeleerdheid heeft zij ook de propedeuse Psychologie aan de Universiteit van Leiden gevolgd. Daarnaast is zij zowel tijdens als na haar studie werkzaam geweest als vrijwilliger bij Slachtofferhulp Nederland. Tijdens dat werk bij Slachtofferhulp Nederland heeft zij de mogelijkheid gekregen om diverse cursussen te volgen, waaronder de cursus Voegen in het strafproces.

Tijdens haar werk ondervond zij hoe dankbaar het is om haar (juridische) kennis in te zetten om mensen te kunnen helpen. Zowel tijdens haar werk bij Slachtofferhulp als in haar huidige functie als advocaat bij Janszen Advocaten heeft zij gemerkt dat in je recht staan en je recht kunnen halen, twee hele verschillende dingen, in praktijk soms ver uiteen kunnen liggen. Zij gaat dan ook graag samen met haar cliënt de strijd voor rechtvaardigheid aan. Haar ervaring is, dat betrokkenheid, inzet en een goede samenwerking met de cliënt en een grote dosis gedrevenheid tot het beste resultaat zullen leiden. Mr. N.R. Janszen is lid van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht.

Mr. N.R. Janszen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

Algemene praktijk

 • Burgerlijk recht
 • Strafrecht
 • Bestuursrecht

Sociaal-zekerheidsrecht

 • Werknemersverzekeringen
 • Volksverzekeringen
 • Sociale voorzieningen

Op grond van deze registratie is hij/zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

R.J.M. Janszen-Beemer

Administratief medewerker